Måling af kommunikationseffekt

Måling af effekten vil først kunne dokumenteres efter endt kampagne. Denne del er
vigtig, da der kun kan findes belæg for opfyldelsen af målsætningerne hvis målingerne
bliver udført korrekt. Derudover kan målingerne være med til, at bestemme hvorvidt
promotionsbudgettet skal forhøjes eller formindskes. Den digitale måling skal blandt
andet forgår ved hjælp af Google analytics. Den målrettede kommunikationseffekt skal
måles ved hjælp af forskergruppe interview og spørgeskemaundersøgelser.

11. Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder de aktiviteter Nordisk slægtsforskning skal igangsætte, og
hvornår de skal igangsættes for, at ramme målgruppen bedst muligt. I første kvartal er
det vigtigt, at Nordisk slægtsforskning sætter skarpt ind på markedsføringen, da dette
vil hjælpe med, at skabe opmærksomhed.
Der skal oprettes reklamer i form af artikler og information på samarbejdspartneres
hjemmeside og sociale medier. I første kvartal skal der ydermere udsendes
nyhedsbreve til Nordisk slægtsforsknings kunder samt samarbejdspartnernes
medlemmer, der beskriver Nordisk slægtsforskning arbejde og produkter, dette giver
samtidigt mulighed for medlemmerne, at debattere virksomheden, hvilket skaber PR.
Allerede i første kvartal skal Nordisk slægtsforsknings sælgere ud til kunderne, dette vil
skabe personligt salg, hvilket automatisk skaber word-to-mouth markedsføring
slægtsmedlemmerne imellem.

Det er vigtigt, at Nordisk slægtsforskning deltager i diverse arrangementer, som det
arrangeres igennem DIS-Norge, dette skaber igen opmærksomhed om virksomheden og
viser deres tilstedeværelse på markedet. Sidst skal der skabes fokus på SEO og Google Adwords, dette vil skabe mere trafik på Nordisk slægtsforsknings hjemmeside, samt forbedre forbrugerens oplevelse når de søger efter information. Online markedsføring
bliver mere og mere relevant, da mange forbrugere finder alt information de søger
igennem internettet, dette kan gøre for et relativt lille beløb med en høj succesrate.
Denne markedsføringsmodel vil være meget ensartet året igennem, da disse
markedsførings tiltag er meget billige, men effektive. Der er taget forhold til Nordisk
slægtsforsknings størrelse samt økonomiske situation, markedsføringstiltagende skal
samtidigt være mulige, at gennemføre for dem selv eller af eventuelle praktikanter,
derved kan der spares penge ved ikke, at outsource markedsføringen. Handlingsplanen
for det førte år på det norske marked kan ses i nedstående tabel.

12. Break-Even analyse

Der opstilles en nulpunktsafsætning samt nulpunktsomsætning, som fortæller hvor
mange slægtsbøger samt abonnementer på det nye digitale koncept Nordisk
slægtsforskning skal sælge for lige netop, at dække de faste omkostninger. Salgsprisen
på en slægtsbog er 6.995 kr. hvor 3.000 går til variable omkostninger. Nordisk
slægtsforskning har faste omkostninger for 2.165.431 kr. inklusiv de ekstra 30.000 kr.
der skal anvendes til markedsføring. Omkostninger kan ses i bilag.2. (Nordisk
slægtsforskning, 2015b) Dermed kan nulpunktsafsætningen udregnes: