Kommende år

, hvilket betyder et overskud til promotion aktiviteter. Der ses også et fint
overskud i egenkapitalen, som ligeledes kan tages i brug til disse aktiviteter.
Det forventede budget vil være 30.000 kr. det første år, herefter kan effekten af
kampagnerne måles og det økonomiske resultat , som er opstået deraf kan vurderes.
Budgettet kan i fremtiden forhøjes eller formindskes alt efter behov. Aktiviteterne, valg
af kommunikationskanal og specifik uddeling af budget vil blive beskrevet i næste
afsnit, samt i handlingsplanen.

10.4 Valg af kommunikationskanal og promotion

Kommunikationen vil bestå af både massekommunikation og målrettet kommunikation,
altså through-the-line metoden. Der skal skabes massekommunikation igennem PR,
nyhedsbreve, SEO og adwords, dette vil forbedre forbrugerens oplevelse ved
informationssøgning, samtidigt vil massekommunikation skabe kendskab og
opmærksomhed omkring Nordisk slægtsforskning.

Den målrette kommunikation

Kommer grundet virksomhedens forretningsmodel hvor de kørende sælgere skaber
personligt salg, og hvor word-to-mouth sker blandt slægtens medlemmer.
Det er vigtigt, at fokus ligges på massemedierne i starten af
internationaliseringsprocessen, da der skal skabes opmærksomhed og interesse om
Nordisk slægtsforsknings tilstedeværelse på det nye marked. Derved kan Nordisk
slægtsforskning positionere sig på markedet, med det ønskede brand og image i
introduktionsfasen.

Massekommunikationen kommer til, at forgå online igennem paid, owned og earned
media. Der skal købes Google Adwords, annoncepladser på relevante websider, sendes
nyhedsbreve til samarbejdspartnernes medlemmer, egne medlemmer og kunder.
Owned media skal oprettes ved, at lave artikler på egen medier og på
samarbejdsparternes medier, herunder Facebook og hjemmeside.

Alt earned media er den gratis omtale virksomheden skaber, herunder organiske søgeresultater, omtale på
blogge og debatforummer, anmeldelser, word-to-mouth osv.