Konklusion

Nordisk slægtsforskning er igennem mange år blevet drevet uden en egentligt strategi
for, hvordan dens videre udvikling skal forløbe. Dette blev der lavet om på, da 40% af
virksomheden blev opkøbt af Kim Møller Rasmussen og Lars Holm, der med det samme
igangsatte den proces der i dag har forbedret virksomhedens økonomi og gjort
virksomheden mere likvid. Hos Nordisk slægtsforskning anvendes der kørende sælgere,
som gør deres forretningsmodel meget analog og langsommelig. Nordisk
slægtsforskning har en stort uudnyttet person database på befolkningen i Norden.
Denne uudnyttede database gjorde, at der i start 2017 blev igangsat en
digitaliseringsproces hvor målet er, at udvikle en digitalplatform der skal gøre
slægtsforskningsarbejdet hurtigere, billigere, bedre og appellere til den digitale
befolkning.

Under udviklingsprocessen er man i Nordisk slægtsforskning begyndt, at se mod mere
internationale markeder, og ønsker at påbegynde en internationaliseringsproces der
skal ende ud i etablering på det nordisk marked. De 4 nordiske lande Sverige, Norge,
Finland og Island er blevet analyseret og målt på relevante mikro- og makroøkonomiske
faktorer. Norge har et højt forbrug af bøger, høj andel af ældre, samt en stor interesse
inden for genealogi og slægtshistorie. Norge vurderes derfor til, at være det mest
fordelagtige land, at entrere på for Nordisk slægtsforskning.
Nordisk slægtsforskning skal etablere sig på det norske marked med direkte eksport,
hvor der skal skabes en strategisk alliance med landets mange
slægtsforskningsforeninger, herunder DIS-Norge og Genalogi.no. Ved at skabe et stærkt
partnerskab, kan der skabes et bedre produkt for alle organisationerne, hvilket giver et
stærkere produkt, brand og kundeservice.

Partnerskab

Samtidigt vil partnerskabet giver en hurtig eksponering og skabe stor opmærksomhed
omkring Nordisk slægtsforsknings entreen på det norske marked. Der skal i samarbejde
med DIS-Norge deltages i arrangementer som skal skabe omtale og debat om Nordisk
slægtsforskning. Dertil skal der udsendes nyhedsbreve der fortæller om det arbejde
Nordisk slægtsforskning udfører for forbrugeren. Der oprettes nye billige
markedsføringstiltag, som Google Adwords og søgemaskine optimering (SEO), da denne
form for online markedsføring skaber gode resultater uden store omkostninger. Det er
vigtigt, at Nordisk slægtsforskning eksponeres meget i det første år på markedet, så
forbrugeren kontinuerligt bliver gjort opmærksom på deres tilstedeværelse.
Ovenstående tiltag vil resultere i, at Nordisk slægtsforskning opnår en succesfuld entré
på det Nordiske marked, samt en vellykket ekspansion.