Adfærd eller aktion

, som den bliver beskrevet i AIDA-modellen stiller krav til kunden
om, at tage en beslutning om køb. Her skal der gøres opmærksom på Nordisk
slægtsforsknings afbetalings muligheder ved køb af den fysiske bog, ydermere skal
kunden gøre opmærksom på det billigere digitale alternativ. Anvendelsen af disse
teorier vil forhåbentligt ende ud i salg.
10. Kommunikationsplanlægning
At skulle planlægge effektiv kommunikation er en proces med flere trin. Der skal
identificeres målgruppe, sættes mål, lægges budget, budskabet skal udformes og
kommunikationskanaler skal udvælges. Disse processer vil blive gennemgået i følgende,
hvilket giver et billede af en færdig kampagne for Nordisk slægtsforskning.
10.1 Valg af kommunikationsmålgruppe
Kommunikationsmålgruppen vil i alt Nordisk slægtsforsknings promotion være rettet
imod den valgte målgruppe, som tidligere beskrevet i rapporten. Dog vil fokus være
mere målrette mod befolkningen der har interesse for slægtsforskning og i mindre grad
late-lifers der søger, at opfylde et behov for selvrealisering.
10.2 Målsætninger for kommunikationen
De første kampagner der bliver udarbejdet på det norske marked skal fokusere på, at
skabe opmærksomhed omkring Nordisk slægtsforskning. Der skal måles på
forbrugernes mærkevareopfattelse, altså om kunde kender til produktets vigtigste
egenskaber og karakteristika og om kunden ved hvorfor de lige netop skal vælge
Nordisk slægtsforsknings produkt og ikke konkurrentens.
En anden målsætning er, at skabe interesse for produktet dette skal gøres ved, at måle
forbrugerens præferencer. Kunden vil her kunne sammenligne de forskellige aktører
på markedet, basseret på valgte produkt. Dette bevidner om kundens opfattelse af
Nordisk slægtsforsknings produkt, samtidigt giver det et billede af hvilken værdi
kunden ligger i produktet. (Andersen,2015)
De konkrete mål for kommunikationen er:
– Kendskabsgrad på 10% hos målgruppen.
– 100 besøg på Nordisk slægtsforsknings hjemmeside hver måned.
10.3 Udarbejdelse af budget
Promotion budgettet vil blive fastlagt ud fra målsætningerne og aktiviteterne, dog vil
der tages hensyn til størrelsen af virksomheden, samt den økonomiske situation.
Budgettet lægges ved at bruge break down metoden, hvor der afsættes et beløb der
deles ud over de forskellige aktiviteter og kommunikantionskanaler. Det forventes, at
Nordisk slægtsforskning kan reducere deres omkostninger og øge deres omsætning de