Få styr på dokumenter, når du og din partner køber bolig

Det er en stor beslutning at købe et hjem sammen. Der går mange overvejelser forud, og det kan være en mundfuld. Det er vigtigt at det går rigtigt til, og at I kan finde ro i processen. Vi har samlet nogle af de dokumenter, som er gode at have styr på eller overveje i forbindelse med køb af bolig.

Få oprettet en ægtepagt

Måske er I ikke gift, men ikke desto mindre kan det være en glimrende idé at overveje en ægtepagt. En ægtepagt er et stykke papir, hvori i beskriver, hvad der skal med jeres gode eller gæld, hvis det skulle ske at i går fra hinanden eller en af parterne går bort. Det kan være svært at skulle tage stilling til disse ting, men det kan være med til at skabe ro og overblik, hvis forholdet ender.

En ægtepagt kan udføres på flere forskellige måder. Der findes fuldstændig særeje, som indebærer at hver part beholder hver sin formue eller gæld ved bortgang eller skilsmisse. Hvis ikke man har særeje, skal tilbageblevne ting deles ligeligt. Det er også muligt at lave kombinationssæreje. Her vil man ved skilsmisse beholde egne goder, og ved dødsfald vil afdødes formue være delingsformue og den, der lever længst, vil have særeje.

Forsikringer giver tryghed

Der er ikke kun ved forholdets ende, det er rart at have en klar ide om, hvad der skal ske. Det er også mens jeres fælles liv skal leves. Der kan ske mange uventede ting, hvilket kan blive dyrt eller gøre skade. I kan ikke sikre jer mod eventuel skade, men I kan sikre jer mod økonomisk tab gennem forsikringer.

Den mest kendte og brugte forsikring er indboforsikring. Den dækker, hvis der sker indbrud i boligen, så I ikke skal lide økonomisk. Det kan også være ved brand eller vandskade. Hele husstanden er dækket, så det er en lille pris at betale for den tryghed det giver.

En anden god forsikring at have er en ulykkesforsikring. Den kan give erstatning, hvis der sker skader på personer. Det kan eksempelvis være tandskader, der kræver behandling, hvilket ellers kan blive meget dyrt. Man er sikret en del flere penge med en ulykkesforsikring, end hvis man ikke har en. Det kan i sidste ende betyder, at man kan opretholde sin levestandard.

Tag eventuelt en snak med en fagperson, der kan fortælle jer mere om, hvad der kunne gøre jeres tilværelse mere tryg.