Måling af kommunikationseffekt

Måling af effekten vil først kunne dokumenteres efter endt kampagne. Denne del er vigtig, da der kun kan findes belæg for opfyldelsen af målsætningerne hvis målingerne bliver udført korrekt. Derudover kan målingerne være med til, at bestemme hvorvidt promotionsbudgettet skal forhøjes eller formindskes. Den digitale måling skal blandt andet forgår ved hjælp af Google analytics.

Kommende år

, hvilket betyder et overskud til promotion aktiviteter. Der ses også et fint overskud i egenkapitalen, som ligeledes kan tages i brug til disse aktiviteter. Det forventede budget vil være 30.000 kr. det første år, herefter kan effekten af kampagnerne måles og det økonomiske resultat , som er opstået deraf kan vurderes. Budgettet kan i

Adfærd eller aktion

, som den bliver beskrevet i AIDA-modellen stiller krav til kunden om, at tage en beslutning om køb. Her skal der gøres opmærksom på Nordisk slægtsforsknings afbetalings muligheder ved køb af den fysiske bog, ydermere skal kunden gøre opmærksom på det billigere digitale alternativ. Anvendelsen af disse teorier vil forhåbentligt ende ud i salg. 10.