Kategori: Kommunikation

Måling af kommunikationseffekt

Måling af effekten vil først kunne dokumenteres efter endt kampagne. Denne del er vigtig, da der kun kan findes belæg for opfyldelsen af målsætningerne hvis målingerne bliver udført korrekt. Derudover kan målingerne være med til, at bestemme hvorvidt promotionsbudgettet skal forhøjes eller formindskes. Den digitale måling skal blandt andet forgår ved hjælp af Google analytics.